En annan lista

By  

Skrevs i februari 2020. Jag tror vi måste börja tänka större och djupare kring miljö- och klimatkrisen. Inte bara fixa finishen, försöka dämpa symptomen. Tänk om den där checklistan med grejer var och en kan göra är just ett utanpåverk, som inte kommer åt grundproblemet? Tänk om vi har börjat i fel ände? Jag tror det är ett helt nytt förhållningssätt som behövs, och föreslår att vi skriver om listan.

Den vanliga listan:

 • Sopsortera! (vanligaste grundtipset, ses som någon slags lägstanivå på engagemang).
 • Ät mindre kött.
 • Välj tåget framför flyget.
 • Minska ditt bilåkande, och samåk!
 • Köp second hand.
 • Välj bort onödiga förpackningar.
 • Köp kravmärkt mat.
 • Konsumera mindre.

Den alternativa listan:

 • Sätt dig ner, andas. Ge dig själv utrymme för reflektion.
 • Se det bästa i din nästa. Vi är många som famlar och försöker, alla med sina styrkor och svagheter. Tillåt dig se det som vill väl, i dig själv och andra. Du är inte ensam.
 • Se dig själv som en del av livets väv, där allt hänger ihop. Du är inte ensam.
 • Fundera över hur ditt liv ser ut. Är du nöjd, mår du bra?
 • Försök att se en frisk och sund framtid i ditt inre. Hur ser den ut?
 • Hur skulle du kunna och vilja bidra till att nå denna framtid?
 • Vad skulle du göra om du helt slapp tänka på inkomst/pengar? Som gav en känsla av mening?
 • Träna dig i tacksamhet. Lägg fokus på det som är gott, som leder oss i rätt riktning. Det kan låta banalt, men har visat sig vara en kraftfull övning.
 • Känn vördnad för maten du äter. Den är en tydlig länk till det makalösa skafferi som jorden bjuder in oss att dela.
 • Gå ut och upplev naturen, med alla sinnen. Om så vid närmsta träd. Lyssna efter fåglarnas sång, se allt det som spirar och rör sig varhelst det finns lite klorofyll. Allt detta myllrande liv, som vi ofta glömmer att se.
 • Låt insikten landa, vi människor är bara en av pusselbitarna. Men pusslet som helhet är så mycket smartare än vi, ensamma.
 • Fundera över vad som händer när människan slutar se sig själv som härskande över naturen. Och istället börjar erkänna och värna allt liv som oförtröttligt återuppstår i ett oändligt, obönhörligt kretslopp.
 • Prata med andra om dina tankar.

Det är inget fel på den första listan, men för att kunna navigera och känna vad som egentligen är viktigt och rätt, tror jag att det behövs betydligt mer av det som finns i den andra. Då kommer grejerna i den vanliga listan naturligt. Jag tror att vi behöver bli mindre ängsliga och mer grundade i vårt förhållningssätt till den stora omställningen.

Comments are closed.

No comments yet.

× Close